Om författaren

Författaren Rolf-Gunnar Karlsson är specialist i Traditionell Kinesisk Medicin, specialist i Allmänmedicin, leg. läkare och Bachelor of Soc. Sciences.

Författaren har treårig grundutbildning i Traditionell Kinesisk Medicin i Sverige och Kina med vidare studier.
Föreläsningar: Författaren står till förfogande för demonstration av bokens innehåll och föreläsningar inom dess område. Upp

Curriculum Vitae

Datalinjen
Min akademiska bakgrund är en Bachelor of Soc. Sciences med universitetsexamen i bland annat administrativ databehandling och matematik. Det gav mig jobb som datakonsult, systemman/programmerare och projektledare främst inom PA-system. Arbetet sträckte sig från eget företagande till såväl anställning som konsultation inom privat, landstingskommunal och statlig verksamhet. På så sätt fick jag insyn i exempelvis försäkringsaktiebolag respektive försäkringsbolag, samt i olika myndigheter som Fortifikationsförvaltningen, Militära vädercentralen, Högskoleverket med flera.
Jag blev även betrodd att arbeta åt SÄPO inom ett projekt för ”fartygspositionering”.
Tillsammans med en kollega var jag först någonsin med att konstruera det som i förlängningen gör att man numer kan scrolla, nämligen då så kallade ”rörliga kundbilder”. Något år senare fortsatte Bill Gates och Microsoft den utvecklingen!  
Jag avslutade databanan som byrådirektör vid Uppsala universitets datacentral UDAC med ansvar för samtliga universitets- och högskoleanställdas löner, då nära 100.000 personer.

Läkarlinjen
Jag genomgick läkarlinjen vid Uppsala Universitet, erhöll legitimering som läkare samt specialisering inom allmänmedicin efter sammanlagt drygt tolv års studier.
I Nordnorge har jag arbetat som vårdcentralchef, Kommunlege I, och har även norsk läkarlegitimation.
På Gotland har jag bott och arbetat i fem års tid även som medicinskt ansvarig distriktsläkare.
Vidare har jag arbetat som hälsohemsläkare på Tallmogården.
Jag har under tre års tid studerat och tjänstgjort som antroposofiskt orienterad läkare vid Vidarklinikens vårdcentral i Järna.

Alternativlinjen
Under ett läsår studerade jag antroposofi och antroposofisk medicin på heltid vid den allmänna linjen på dåvarande Rudolf Steiner-seminariet i Järna.
Där blev jag inspirerad att läsa till läkare, vilket dittills varit otänkbart för mig.
Som läkare har det varit naturligt för mig att lära känna flera olika helande principer, bland annat de fyra världsomfattande medicinska sytemen där Traditionell Kinesisk Medicin, konventionell Västerländsk Medicin och även homeopati ingår. Homeopati är som bekant misstänkliggjort i Sverige, men används ändå som förstahandsmedel av exempelvis tiotusentals tyska läkare. Under tre års deltid studerade jag därför homeopati vid AB Arcanum i Göteborg. Där fördjupades inte minst förmågan till anamnesupptagning och givetvis insikten över vilken tillgång denna behandlingsprincip är. Homeopati använd tillsammans med Kinesisk Akupunktur kan ge en betydande synergieffekt, det vill säga att 1 + 1 = 3!
Jag har studerat Traditionell Kinesisk Medicin i tre år vid Nei Jing Akademien i Malmö samt vid Seamans Hospital i Shanghai, Kina. Därefter har jag kompletterat med kurser i bland annat pulsdiagnostik. Våren 2012 gick jag exempelvis en tvåveckors kurs i avancerad Traditionell Kinesisk Medicin i Kina.
Jag har dock av tidsskäl ingen akupunkturmottagning för närvarande.

Kort intervju


Många undrar säkert vad som fick dig att starta ett så stort projekt. Vad gav dig impulsen?
Till en början skrev jag ett kompendium för egen räkning. Efterhand förstod jag att det skulle vara användbart även för andra. Därefter började jag skriva boken för att jag under mina akupunkturstudier saknade en användbar lärobok i ämnet, lättläst och komplett och som dessutom var skriven på svenska.

Arbetade du kontinuerligt och var ditt arbetssätt och approach samma under hela tiden eller förändrades det?

Jag började skriva boken på midsommaraftonen 1996 då jag fick tillgång till min första egna hemdator, dock med 40 Hz CPU! Ett par år senare hade jag ett första utkast, som jag senare refuserade, varför jag började på nytt.
Det gick då till så att jag samtidigt la framför mig sex böcker på olika språk som jag jämförde och kompletterade med. Det arbetet gick ganska fort.
Det stora arbetet var att sovra, redigera, strukturera och organisera materialet i en lättillgänglig, pedagogisk och logisk form.
Efterhand upptäckte jag att uppgiften var närmast övermäktig, men jag tyckte att det var helt nödvändigt att färdigställa och ge ut boken för att bidra till att sprida en helt genial och alltmer aktuell medicinsk tradition.
Det är givetvis inte möjligt att försörja sig på författande om man inte redan är "känd". Därför arbetade jag dagtid och skrev på boken kvällstid och dessutom 30 timmar på helgerna eftersom ämnet var och är så inspirerande, vilket också avspeglar sig i boken!

Kom du själv fram till nya insikter eller en ny syn på kinesisk medicin genom det här arbetet, och kan du berätta om det?
Jag har tagit mig an varje arbetsdag, och -natt, med inspiration eftersom arbetet ständigt medfört nya aha-upplevelser. Tanken växte att det här bara måste spridas. Traditionell Kinesisk Medicin är en outtömlig guldgruva av djupa kunskaper och insikter att gräva ur. Den har en närmast motsatt logik jämfört med västerländsk medicin och kan sägas utgå från ”energi” - egentligen rörelse - och funktion i stället för struktur.

Vad tycker du själv är bäst med den här boken om du fick välja att nämna högst tre saker?
1.    Boken är sannolikt den mest kompletta som skrivits i ämnet, och dessutom är den skriven på svenska. Det gör att man slipper läsa en hel hoper böcker på mer eller mindre begriplig ordboksengelska och andra språk.
2.    Punktens beskrivning är viktig. Jag har därför gjort den ovanligt utförlig med ofta flera beskrivningar av punktens läge och med illustrationer i både ord och bild för att ha någonting att ”hänga upp” den på. Detsamma gäller pulsens beskrivning, kontroversiell men nödvändig.
3.    Hela bokkonceptet är välskriven och tilltalande till sin uppläggning, sin struktur och sitt innehåll.

Vilka anser du har störst nytta av den här boken? Är det redan utbildade akupunktörer eller studerande?
Boken är främst gjord för den sedvanliga treåriga utbildningen i TKM-akupunkturens teori och praktik, men även praktiserande terapeuter har stor nytta och inspiration av den. Den är även tänkt som underlag för vidare studier och forskning.
Texten kan också vara en inspirationskälla för andra terapeuter och allmänt intresserade.

Om du fick ge läsaren några studie- och läsetips, vilka skulle dessa vara?
•    Ögna först igenom innehållsförteckning och rubriker för att få ett hum om bokens disposition.
•    Läs sedan det storstilta och successivt det med mindre stil.
•    Boken kan även läsas i annan ordning än vad innehållet är uppställt i.
•    Det är givetvis nödvändigt att studera akupunktur med hjälp av en erfaren lärare.

Till sist: Har du några tips till utövaren?
”Ett gram övning är mer värt än ett ton teori” är ett kinesiskt ordspråk som gäller också här.
Auskultera gärna hos en erfaren akupunktör. Börja så snart möjligt redan under utbildningen med att ”punktera” för att få support från Din lärare. Behandla intresserade och bygg successivt ut verksamheten när Du känner Dig bekväm i Din nya roll. Lita till Ditt sunda förnuft och Ditt omdöme, men bygg det på kunskap.
Minns att TCM-akupunktur är både evidensbaserad, mångfacetterad, effektiv, kostnadseffektiv, skonsam och helt ofarlig med rätt metod.