Ur innehållet 

 • 600 illustrationer, 400 tabeller,140 fallbeskrivningar, 2128 uppslagsord, varav 983 indikationer. 360 ordinära akupunkturpunkterna, samt 114 extrapunkter samt 87 öronpunkter och 19 zoner för skalpakupunktur. 

 • En nydanande bearbetning och sammanställning av väsentliga kinesiska källor och moderna verk.

Översikt innehåll 

 • INTRODUKTION Verkningsmekanismer.
  Traditionell Kinesisk Medicin versus Västerländsk Medicin. Introduktion till akupunktur. 
  QìGōng. TaiJiJuan. Yoga. Meditation. Massage. Shiatsu. Tuina. Do-in, Ayurvedisk medicin. 
  KULTUR Filosofi, religion: Konfucianism, Daoism, Buddhism. Arkitektur, vetenskap, konst. Litteratur. Historik. Utbredning. 
 • TEORIER Yīn och Yáng, SUBSTANSER ”livsenergi” Qì, ”blod” Xuè, ”kroppsvätska” JĭnYè, ”essens” Jĭng, ”Sinne” Shén
 • INRE ORGANISMER ZàngFǔ. 
  De fem faserna Elementen Metall, Vatten, Trä, Eld och Jord; lagar enligt Dào, den kreativa cirkeln Shēng. 
 • KANALER och NÄTVERK  Meridianer och kollateraler Jīng Luò. 
 • ETIOLOGI och PATOLOGI Geofysiska växelfält. Patogena Faktorer. Livsstil, diet, utmattning, stress, sexualitet, trauma. 
 • DIAGNOSTIK De fyra diagnosmetoderna: I Inspektion med tungdiagnostik; II Auskultation: att lyssna; III Olfaktion: att lukta, och gustation: att smaka; IV Palpation med pulstagning. Anamnes. 
 • PUNKTER Lokalisation; penetration, moxibustion; Illustration; Funktion; Indikation, kontraindikation; Kombination. 
 • SKALPAKUPUNKTUR 
 • ÖRONAKUPUNKTUR 
 • TEKNIKER Akupunkturpunkter; nålbehandling; el-akupunktur och laserbehandling; moxabränning och koppning. 
 • FÖRSIKTIGHET Cave! Kontraindikationer! 
 • METODIK Punktval, kombinationer och behandlingsprinciper. 
 • DIFFERENTIERING av Syndrom Särskiljande av mönster, symtom och tecken, samt 
 • SYMTOMATISKA PUNKTER med Recept för tillstånd inom: 
  Psykiatri, neurologi, analgesi, anestesi, intern- och allmänmedicin, cirkulation, kardiologi, digestion, gastroenterologi, kirurgiska åkommor, hematologi, endokrinologi, metabolism, geriatrik, oftalmiatrik, oto-, rhino-, laryngologi, infektions- och lungsjukdomar, dermatologi, kosmetik, allergologi, pediatrik, reproduktion, gynekologi, obstetrik, andrologi, urologi, reumatologi och ortopedi. 
 • PRAXIS Terapeutisk hållning. Konventionell och icke-konventionell medicin. Lagar och förordningar. Journalföring. Studieteknik. 
 • APPENDIX Litteraturreferenser. Termer och index.

Innehåll i konsekutiv ordning

Klicka på det bifogade PDF-dokumentet nedan för att se bokens innehåll i konsekutiv ordning.


Bokinnehåll.pdf