Produktjämförese

Bok förkortning

[KAM] från Medical Art

[CAM]

[FCM]

[PCM]

[TKM1]

Antal sidor

1044s A4

544s B5

498s B5

924s B5

278s  A4

Infomängd jmfr. B5 11,5p 3128s * 544s 498s 924s 278s

Aktualitet år

2011

1987 (utgåva 2005)

1989

1994

1996

Språk

Svenska

"Kinesisk" engelska

Engelska

Engelska

Svenska

Antal punkter

361st 
+114 extra

361st 
+40extra

259st 
+ 17 extra

0st

0st

Antal öronpunkter

87st

87st

0st

0st

0st

Skalpakupunktur

19 zoner

0st

0st

0st

0st

Öronakupunktur

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Moxibustion avsnitt

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Koppning avsnitt

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Uppslagsord, ej punkter

2068st

831 st 1500 ca 1720 ca 304st
Indikationer separat 983st 0st 0st 0st 0st
Fallbeskrivningar 

140st

0st 0st 158st 0st

Separat register för symptom

Ja

Nej Nej Nej Nej
Illustrationer 600ca 163st 96st 132st 128st

Tabeller, jmfr, översikter

400ca 31st 25st 13st st

Refererade titlar

333st 
exkl VM**

39st

31st

57st 
exkl VM**

34st

Moderna referenser

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Löpande uppdatering via Internet

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

           
* Jämförelsen informationsmängd 3.128 sidor är beräknat på motsvarande textmassa om 11,5 punkter standard storlek, normal marginal och B5-format (182x257 mm)
** VM Västerländsk medicinsk litteratur