I PDF "TERMINOLOGI" finns de i boken vanligast använda termerna.

I PDF "PUNKTER" finns en kortversion av hur man finner punkterna.  

I PDF "JOURNALBLAD" finns ett journalblad enligt TCM/Traditionell Kinesisk Medicin.

I PDF "AKUPUNKTUR - akupunktur" finns en kortfattad jämförelse mellan Klassisk Kinesisk Akupunktur och Västerländsk Akupunktur

I PDF "TCM forskning - indikationer" finns dessa enligt WHO 2003.

I PDF "TCM-Meditation" finns exempel på meditationer relaterade till TCM.

 

 


TERMINOLOGI.pdf
JOURNALBLAD.pdf
AKUPUNKTUR-akupunktur.pdf
TCM-forskning-indikationer.pdf
TCM-Meditation.pdf
PUNKTER.pdf